119/1, 15/1 Januszówka

149 999 PLN
Opis

🏞 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.

2 działki budowlane położona w miejscowości Januszówka, gm. Spiczyn, pow. łęczyński, woj. lubelskie.

15/1 – 43,36 ar – cena 149 999 zł

119/1 – 44,62 ar – cena 153 999 zł

(kliknij w nr działki, żeby zobaczyć ja na mapie)

🏡 PRZEZNACZENIE.

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gm. Spiczyn działki oznaczone:

15/1 o powierzchni 43,36 ar (ok. szer. 35 m x dł 123), oznaczona  jako 102RM, co zgodnie z 003. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn Uchwała XXX/174/10 z dnia 2010-03-24.

„13.Teren oznaczony symbolem 102RM (załącznik nr 48), położony w miejscowości Zawieprzyce i Januszówka przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa zagrodowa;

2) zasady realizacji zabudowy zgodnie z § 14 ust. 2;

3) zakaz zabudowy w obszarze pasa technicznego pod napowietrzną linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia WN 110 kV;

4) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod napowietrzną linią elektroenergetyczną średniego napięcia SN 15kV jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymagań obowiązujących przepisów i uzgodnienia z zarządcą sieci;

5) nieprzekraczalną linę zabudowy ustala się na 15,0 metrów od krawędzi jezdni drogi gminnej;

6) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej KDG 105101 L;

7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział II).”

119/1  o powierzchni 44,62 ar (szer. 35 m x dł 127 m) oznaczonej B1 RM, co zgodnie z 009. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn – I etap Uchwała V/35/2019 z dnia 2019-03-07.

„§ 20. Januszówka. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami B1 RM i B2 RM, przedstawionych na załączniku graficznym nr 11, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej;

2) lokalizacja budynków mieszkalnych, budynków inwentarskich, garażowych i gospodarczych, budowli rolniczych;

3) zasady realizacji budynków mieszkalnych: a) budynki o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, b) wysokość budynków maksymalnie do 11 metrów, c) dachy budynków o nachyleniu do 45º, d) możliwość podpiwniczenia budynków, posadowienie parteru do 1 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;

4) budynki inwentarskie, garażowe i gospodarcze lub łączące wymienione funkcje nie powinny przekraczać wysokości 10 metrów i powinny mieć dachy o nachyleniu do 45º;

5) ustala się adaptację zrealizowanych budynków w ich istniejącej formie i z istniejącą funkcją, z możliwością rozbudowy, remontów i zmiany sposobu użytkowania oraz uzupełnienie zainwestowania terenu, dopuszcza się rozbiórkę budynków w złym stanie technicznym lub nieprzydatnych do dalszego użytkowania;

6) w granicach własności należy zagwarantować miejsca postojowe na parkingach lub w garażach w ilości zaspokajającej potrzeby istniejącego i projektowanego zagospodarowania – nie mniej niż 1 miejsce na każdej działce;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy: a) dla terenu B1 RM – 10 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej oraz 21 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, b) dla terenu B2 RM – 10 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej,

8) obsługa komunikacyjna terenów B1 RM i B2 RM z drogi gminnej;

9) maksymalny procent zabudowy działki – do 50% powierzchni, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,8;

10) obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 25% powierzchni biologicznie czynnej;

11) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.”

🍀 MEDIA.

🚰  woda ok. 90 m, 🎛  gaz w drodze przy 119/1, 💡 prąd na działce, 🚽  kanalizacja 50 m, ☎️  w działce.

✍️ INNE DANE.

✅ Działka nieogrodzona, aktualnie, uprawiana, wokół grunty rolne, zabudowana jednorodzinna.

✅ Istnieje możliwość podzielenia każdej działki na dwie nie mniejsze niż 18 ar.

✅ Posiadają założoną księgę wieczystą. Dział III i IV wpisów nie posiadają, co oznacza brak obciążenia.

🚗 DOJAZD.

🔛 9 km do DK 82 (Lublin – Włodawa),

🔛 12 km do S1,

🔛 12 km do Wamex (PKS) w Łęcznej,

🔛 15 km do DK S12 (Lublin – Chełm),

🔛 21 km do Lotniska Świdnik,

🔛 22 km do Lublina (Zamek).


Skontaktuj się już teraz

☎️

📩

📲

 📝 NOTA PRAWNA.

⚠️ Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela. Może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

⚠️ Na prezentacji poprosimy Państwa o podpisanie wydania adresu.  Ze względów bezpieczeństwa właścicieli nieruchomości konieczne będzie podanie swoich danych. Imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, a także złożenie czytelnego podpisu na karcie odbioru adresu.

⚠️ Prosimy pamiętać, że do ceny transakcyjnej należy doliczyć 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, koszt taksy notarialnej wpłacanej gotówką w kancelarii notarialnej oraz ewentualny koszt obsługi transakcji przez biuro nieruchomości.


#januszówka #dzialka #sprzedam

Szczegóły nieruchomości

119/1, 15/1 Januszówka

Budownictwo mieszkaniowe
Cena:

149 999 PLN

Charakterystyka nieruchomości
Budownictwo mieszkaniowe

  Zgłoś swoją ofertę zakupu  Marek Kloc
  501 000 454
  Nowoczesny Pośrednik w obrocie nieruchomościami Lublin, Łęczna, Włodawa
  Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami (lic. nr. 17766 Licencjonowany Zarządca nieruchomości (lic. nr. 29125) Prezes Zarządu Mark Property sp. z.o.o – Biura nieruchomości działającego na terenie Lublina, Łęcznej, Włodawy i okolic. Prezes Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie Prowadzący kanał na YouTube – Nowoczesny Posrednik w obrocie nieruchomosciami Prowadzący podcast - Nowoczesny Pośrednik
  Więcej